top of page

YÖNETIM KURULU

eaa5d035-b012-4a6a-b312-872eb5337680.jpg

DOĞAN EROL

Yön. K. Başkanı

03287a6b-4810-421e-8676-e5e0013e90ff.jpg

BILKAN MERT CANDAN

Başkan Yardımcısı

5fe233a3-3922-4298-966e-f3a26cbb45e8.jpg

FATMA GAYE BAŞER

Şube Sekreteri

c496614a-5ec9-47b5-a49d-0bcb10849216.jpg

HASAN ÇELİK

Şube Saymanı

8a80e34c-dd3e-4c6c-89ca-5f6fd57c3d45.jpg

FETIYE TÜLIN TURAN

Yön. K. Üyesi

d47928a9-da8c-4018-ad8a-2dab6b66e086.jpg

NIMET TUĞÇE NAZİR  

Yön. K. Üyesi

c05d35a2-cd0b-4991-806b-77fbf98adc5a.jpg

HASAN ŞENGÜL

Yön. K. Üyesi

3e1b2a1c-7773-41ce-8add-1b5ab55015f5.jpg

FATOŞ KAYACAN HATAYLI

Sosyal Komite Başkanı

Yönetim Kurulu: Ekiple Tanışın
bottom of page